Version 1009

Phiên bản 1.009 thay đổi như sau:
  • Hỗ trợ chạy script mua đồ và dùng dịch chuyển ngược lại bãi train
  • Thay đổi cách load dữ liệu để hỗ trợ phiên bản [VSROHelper] multi
  • Fix lỗi lẽo đẽo theo mob imbue
MD5: 37f280e8d8532051b0000f34de04f474

Password giải nén:
vsrohelper.neT
Ngoài ra, để sử dụng VSROHelper, bạn phải cài VC Redist 2008 (phiên bản 32 bit), download tại:

download/vcredist_x86_2k8.exe

Mong các bạn tiếp tục sử dụng và đóng góp ý kiến.
Subpages (1): Hotfix 2
ċ
SilkSilly_v1.009.rar
(2917k)
Vsro Helper,
Aug 22, 2009, 12:26 PM
Comments